Peetsweb © 2016/2017

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld.

 

De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. Camping Westduin garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.

 

Als er op de website wordt verwezen naar producten of diensten, is dat geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of dienst.

 

Voor zover wettelijk toegestaan sluit Camping Westduin, waaronder mede verstaan de aan ons gelieerde bedrijven hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site.

 

Meer in het bijzonder zal Camping Westduin in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

 

- handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie

- de onmogelijkheid de website te gebruiken.

- het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

 

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website.

 

Dit betekent niet automatisch dat Camping Westduin verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie. Alle informatie die Camping Westduin communiceert via de website en via andere electronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

 

 

Pannetjes Ouddorp kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door Pannetjes Ouddorp verzonden emails .

 

 

Het gebruik van deze site is gratis. Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door Pannetjes Ouddorp.

 

 

Pannetjes Ouddorp staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op Pannetjes Ouddorp en/of in andere electronische communicatie zoals emails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

 

 

Pannetjes Ouddorp kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.